Wsparcie unijne

 

Utworzenie stanowiska laboratoryjno – badawczego do badania ścieralności gumy oraz uruchomienie produkcji opon w technologii GDTT

Mamy przyjemność poinformować, że firma GLOB-GUM Norbert Kops otrzymała dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego: 

Utworzenie stanowiska laboratoryjno – badawczego do badania ścieralności gumy oraz uruchomienie produkcji opon w technologii GDTTw ramach Poddziałania 1.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Przedmiotem projektu jest:

  • wdrożenie nowej technologii bieżnikowania opon w technologii : GREEN DIAMOND TIRE TECHNOLOGY. Technologia umożliwia wprowadzenie granulatu węglika krzemu do mieszanki bieżnikowej co poprawia przyczepność i trakcję w warunkach zimowych.
  • zakup urządzenia do badania ścieralności gumy.
  • wdrożenie systemu magazynowego zintegrowanego z sklepem internetowym i drukarką etykiet (platforma B2B).
  • zakup dodatkowego wózka widłowego.
  • zakup 20 form do bieżnikowania opon. 

Całość inwestycji umożliwi firmie poszerzenie oferty o nowe produkty. Podwyższy jakość produkowanych wyrobów i ułatwi kontakt z klientem

Całkowita wartość projektu wynosi : 1051 650,00 PLN

Kwota dofinansowania wynosi : 513 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej. www.rpo.slaskie.pl