Regulamin sklepu

I. STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym GLOB-GUM, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego GLOB-GUM jest firma: GLOB-GUM z siedzibą w Ornontowicach ul.Zwycięstwa 96, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 561/2000.

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego GLOB-GUM w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Produkty są fabrycznie nowe lub regenerowane, zgodnie z podanym opisem.
 4. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu GLOB-GUM.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie GLOB-GUM, za pomocą poczty elektronicznej, faxem lub telefonicznie.
 2. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie i/ lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy i terminu jej realizacji.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono anulowane po upływie pięciu dni roboczych.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu .
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.
 6. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20 % zaliczki.
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy GLOB-GUM i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, a Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami.
 3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Gotówką, przy odbiorze towaru.
 2. Przelewem na konto firmy zgodnie z poniższą procedurą: 
  - Nabywca dokonuje wpłaty na konto. 
  - z chwilą pojawienia się na koncie firmy GLOB-GUM płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą. 
  W celu przyspieszenia wysyłki można przesłać potwierdzenie przelewu za pomocą faksu lub poczty elektornicznej.
 3. Za pobraniem, płatne przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera.

VI. DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym GLOB-GUM realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy GLOB-GUM przed dostawą towaru do klienta.
 3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.

VII. GWARANCJE

 1. Każdy oferowany towar jest objęty gwarancją, ważną na podstawie samej karty gwarancyjnej.
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne należy zgłaszać firmie GLOB-GUM, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub faksu.

VIII. ZWROTY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW, REKLAMACJE

 1. Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie jego w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i posiadać nieuszkodzone oryginalne opakowanie i gwarancję. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać oryginał faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez GLOB-GUM. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

IX. FAKTURY VAT, PARAGONY

 1. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin Sklepu.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. GLOB-GUM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ewentualnych błędów.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.