Polityka prywatności

  1. Pobierane w różnych miejscach dane osobowe i adresowe gromadzone są w celu realizacji usług oferowanych przez sklep.
  2. Podawanie danych jest dobrowolne, jakkolwiek nie podanie danych wymaganych wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z danej usługi.
  3. Przy każdej usłudze dane, których podanie jest wymagane, są odpowiednio oznaczone.
  4. Administratorem danych jest firma GLOB-GUM, właściciel niniejszego sklepu internetowego.
  5. Administrator nie udostępnia danych osobowych ani adresowych osobom trzecim.
  6. Firma GLOB-GUM może wykorzystać otrzymane od klientów dane do skontaktowania się z klientem, jeżeli kontakt ten okaże się konieczny do zrealizowania zamówionej przez klienta usługi (w szczególności realizacji zamówienia).
  7. Firma GLOB-GUM nie wysyła materiałów reklamowych pod adresy (poczty tradycyjnej oraz elektronicznej) podane w formularzach, za wyjątkiem adresów e-mail podanych w oknie subskrypcji i potwierdzonych przez swoich właścicieli.
  8. Adresy e-mail wprowadzone do systemu subskrypcji mogą zostać z niej w każdej chwili usunięte, co wiąże się z zaprzestaniem wysyłania materiałów reklamowych.